Táto stránka používa súbory cookies ktoré nám pomáhajú zlepšovať naše služby. Viac info

Rozumiem

Rozpočet obce
Projekt občianskeho združenia Jazernica

Východisková situácia, stav pred začatím projektu, definovanie problému, zdôvodnenie potreby projektu:

Nezrozumiteľnosť plánovania rozpočtu obce a aj čerpania prostriedkov počas roka; neochota pracovníkov obecného úradu vysvetliť a zdôvodniť; neprehľadné hospodárenie založené na zvyku a kopírovaní položiek rozpočtu z roka na rok; neinformovanosť poslancov a aj verejnosti. Nevedomosť ako bariéra zapájania sa občanov do vecí obecných.

Očakávané kvalitatívne výsledky projektu:

Nové vedomosti a schopnosť participovať na príprave a tvorbe rozpočtu obce. Zapojenie obecnej verejnosti, aktivovanie nových iniciatív.


Tento projekt finančne podporil

Fond pre transparentné Slovensko, nadácia Pontis